Kloofkunde voor gevorderden


-

Markeren en Delen

Harrie van Rooij
Monique van Vliet

We leven in een tijd van kloven. Grimmige groepen ordenen zich aan weerszijde van een scheidslijn. Er zijn kloven tussen voor- en tegenstanders, tussen overheid en burger en tussen wij en zij. Ze hebben de neiging zich te verbreden. In deze mini-cursus ‘kloofkunde’ ga je aan de slag met verdeeldheid, verzet en emotie. Je leert waarom een biertje beter werkt dan een discussie. Je verkent vier noodzakelijke activiteiten voor wie bruggen wil bouwen. En je kijkt kritisch naar de (rol van de) communicatieafdeling. Tijdens deze sessie komen de volgende vragen aan bod:
Hoe we ze communicerend in stand houden;
Waarom het communicatievak zich moet terugtrekken uit het hart van beleid;
Welke stappen nodig zijn om bruggen te slaan;
Waarom een dialoog iets heel anders is dan een discussie of debat;
Waarom communicatie niet gaat over kernboodschappen en informatie-overdracht.

Deze sessie is met name interessant voor communicatieprofessionals die te maken hebben met complexe en emotionele vraagstukken. Of dat nu interne organisatievraagstukken zijn of bijvoorbeeld beleidsdossiers waarop pijnlijke keuzes worden gemaakt. Iedereen die de gap in publieke communicatie wil dichten!