De inzet van community ontwikkeling en beheer voor het verkleinen van polarisatie


-

Markeren en Delen

Kirsten Wagenaar

We zijn het in onze samenleving nog nooit zo eens met elkaar geweest. Daarom is er steeds minder ruimte voor andere zienswijzen of ideeën. Dat zorgt voor meer polarisatie op persoonlijk niveau. Communities (gemeenschappen) van betrokken mensen maken het mogelijk om structureel en blijvend, on- en offline, met elkaar verbonden te zijn. Het vertrouwen dat bestaat binnen communities, mede vanwege een goed beheer (communitymanagement), stimuleert het uiten van diverse meningen. Zonder enige wrijving kunnen waardevolle conversaties, die de basis vormen van gezonde communities, niet ontstaan. Maar wat is de aard van een community, hoe identificeer je deze en zorg je voor een goede ontwikkeling en beheer? Wat is de rol van de communicatie professional hierin en welke impact heeft dat op het huidige takenpakket en vaardigheden. In deze sessie geeft Kirsten Wagenaar aan de hand van cases inzicht in de werking van (online) communities en hoe een goed beheer kan leiden tot confronterende maar evenwichtige en constructieve gesprekken.