JIJ&Overijssel – Winnaar Galjaard juryprijs 2016


Organisatie
Provincie Overijssel en Boerdam

Website
http://www.jijenoverijssel.nl/groen

campagnebeeld JIJ&OVOnline onderzoekt de provincie Overijssel voortdurend de mogelijkheden om te experimenteren met betrokkenheid, participatie en nieuwe vormen van democratie met als doel een overheid die aansluiting bij inwoners vindt en stappen omhoog maakt op de Participatieladder. Logeion sprak met Ivo Boerdam, Heidie van den Brink en Christiaan Lukkien over de nominatie JIJ & Overijssel.

Waarom verdienen jullie de Galjaardprijs?

JIJ & Overijssel raakt een complex onderwerp dat niet erg sexy is, maar toch gingen wij volop aan de slag met de opdracht ‘verklein de kloof tussen inwoner en provinciale overheid’. Wij geloven dat er op het vlak van politiek en democratie echt iets moet veranderen en we zien dat de Provincie Overijssel werkelijk de verbinding zoekt met inwoners. Wij mogen werken aan een nieuwe vorm van democratie en maken zo de wereld een tikkeltje mooier. Fantastisch! JIJ & Overijssel jaagt actief op goede ideeën uit de samenleving en brengt deze naar het Provinciehuis. Tegelijk krijgen inwoners op het platform een stem in processen. Binnen de Provincie werkt JIJ aan een cultuuromslag door actief te zoeken naar ’beleidsmakers met lef’. Dit zijn ambtenaren die open staan voor verandering bij de totstandkoming van beleid. In de externe communicatie zoekt JIJ actief verbinding met mensen door hen te ‘vangen’ op die plekken waar zij al met plezier zijn. JIJ zorgt voor livestreams van uiteenlopende evenementen, zoals lezingen, stadsdebatten of culturele evenementen. Rond het Bevrijdingsfestival Overijssel bezoeken ruim 200.000 mensen het platform. Zij hebben zo een (vaak eerste) positieve ervaring en JIJ kan contact leggen met inwoners die normaal gesproken niet snel met de provincie in aanraking komen. Wij zien positieve resultaten. Steeds meer mensen delen hun goede idee of initiatief op het platform. In januari 2015 vond de eerste ‘deliberatieve besluitvorming’ plaats op het thema Natuur (http://www.jijenoverijssel.nl/groen). Ruim 30 ideeën (van inwoners) werden beoordeeld door 80 Overijsselaars (komende uit een dwarsdoorsnede van de inwoners van Overijssel). De uitkomst van deze bijeenkomst werd omgezet in beleid. En ondertussen kijken andere overheden naar het JIJ-platform. De gemeente Hattem werkt met www.samenhattem.nl en met twee steden worden gesprekken gevoerd. Oftewel, volop inspiratie, impact en innovatie.

Wat leverde de meeste positieve energie op tijdens de campagne?

Op het moment dat het lukte om de besluitvorming op een echt andere manier in te vullen, ontstond veel positieve energie. Tijdens de deliberatieve bijeenkomst werd duidelijk dat inwoners heel goed in staat zijn om gefundeerde beslissingen te nemen. Om met de Gedeputeerde Hester Maij te spreken: “Voor mij was dit een bijzonder inspirerende avond: er is zoveel creativiteit en betrokkenheid in onze samenleving. De provincie wil daar nog veel meer gebruik van gaan maken. Het is een meer dan geslaagd experiment gebleken en zeker voor herhaling vatbaar.” http://www.jijenoverijssel.nl/media/resultaten/index.html.

Heb je een tip voor communicatiecollega’s n.a.v. de ervaring met dit project?

Durf te dromen, Geloof in wat je doet en houd koers. Word eigenaar en draag samen echt de verantwoordelijkheid.